Voorwaarden

Deelnamevoorwaarden

Deelname staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming van ouders of voogd te hebben.

  • Meer dan 1 keer deelnemen is niet toegestaan. Deelnemers kunnen wel in meerdere WK Super Pools tegelijk meedoen.
  • Individuele deelname is gratis.
  • Deelname is mogelijk door het verstrekken van een username en een emailadres waar u toegang tot dient te hebben voor verificatie of door met uw facebook credentials in te loggen. WK Super Pool is gerechtigd uw emailadres te gebruiken voor het sturen van updates , mededelingen, nieuws, al dan niet voorzien van reclameuitingen van haar partners.
  • WK Super Pool organisatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door eventuele downtime, verkeerde puntentellingen of andere onvoorziene omstandigheden.
  • Deelname is voor eigen risico.
  • Elke deelnemer kan een eigen pool organiseren.
  • Elke deelnemer kan zich bij een open pool toevoegen, poolmoderators kunnen deelnemers toevoegen en verwijderen.
  • Het aantal deelnemers in een open pool is onbeperkt.
  • Deelname aan een besloten pool kan alleen op unieke uitnodiging, poolmoderators kunnen deelnemers toevoegen en verwijderen.
  • Het aantal deelnemers in een besloten is onbeperkt met dien verstande dat boven de 25 deelnemers 1 euro per deelnemer bij de organisator in rekening wordt gebracht. Non-profit instellingen kunnen dispensatie krijgen, neem daarvoor contact op met WK Super Pool.